Stichting de Vrolijkheid

Stichting de Vrolijkheid, voluit Nationale Stichting ter bevordering van Vrolijkheid, is een netwerk van professionele kunstenaars, theatermakers en musici. Samen met een bonte stoet vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders worden op 27 Nederlandse asielzoekerscentra wekelijks creatieve activiteiten gerealiseerd. Dans, theater, muziek, nieuwe media, spoken word, film, fotografie en beeldende kunst vormen het instrument om verhalen vorm te geven. Vrolijke ruimtes vormen vrijplaatsen om zelfvertrouwen en talent te ontwikkelen. Om even onbekommerd jong te zijn op een plek waar weinig ruimte is voor zorgeloosheid.

Een op de drie mensen die naar Nederland vlucht, is jonger dan achttien jaar. Jonge mensen die volop in ontwikkeling zijn en veel behoefte hebben aan stabiliteit, veiligheid en continuïteit. Leven en opgroeien in asielzoekerscentra kan een serieuze bedreiging vormen voor de (psychosociale) gezondheid. De onvoorspelbare asielprocedure en de vele verhuizingen zorgen voor een gevoel van onzekerheid en spanning. De Vrolijkheid vindt dat deze kinderen en jongeren het recht hebben om op te groeien in een veilige omgeving met ruimte en mogelijkheden voor zelfexpressie. De Vrolijkheid zet zich om deze reden primair in voor kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra.

Kunstenaars uit het Vrolijke netwerk bieden deze kinderen en jongeren nieuwe ervaringen om hun veerkracht te versterken. Hierbij wordt structureel samengewerkt met de ouders. De Vrolijkheid spreekt jonge bewoners aan op hun talenten en dromen en zorgt ervoor dat hier uiting aan kan worden gegeven. Prikkeling van de creatieve vermogens van kinderen draagt sterk bij aan een gezonde psychosociale en culturele ontwikkeling. Structurele aanwezigheid van een vaste groep kunstenaars en vrijwilligers biedt de veiligheid die zo hard nodig is. Met wekelijkse workshops investeert de Vrolijkheid in de ontwikkeling van (jonge) mensen en biedt het hen ervaringen die een leven lang van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Er wordt gewerkt volgens de vijf V’s, de kernprincipes van de organisatie:

  • veerkracht
  • vertrouwen
  • verhaal
  • veiligheid
  • vertrouwen

Wil je meer weten over Stichting de Vrolijkheid of wil je vrijwilliger worden bij de Vrolijkheid op azc Rotterdam?
Neem dan contact op met Machteld Dicke of Fleur van Gelderen: machteld@vrolijkheid.nl, 06 14126575, fleur@vrolijkheid.nl 06 38541796.