Daltonschool De Margriet

logo de MargrietDe Margriet

De Margriet is een basisschool voor Daltononderwijs in de wijk Blijdorp te Rotterdam. De school heeft rond de 500 leerlingen, op twee lokaties: de Nolensstraat en de Noorderhavenkade.

Groep 7a van Barbara Ooms doet mee aan De Postkamer.

Website: www.demargriet.nl

Daltononderwijs

Daltononderwijs is gebaseerd op het gedachtegoed van Helen Parkhurst (1887 – 1973). Zij baseerde zich op drie beginselen: samenwerking, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

De vijf Dalton-kernwaarden die anno 2018 op De Margriet gehanteerd worden zijn:

  • vrijheid en verantwoordelijkheid
  • samenwerking
  • zelfstandigheid
  • effectiviteit
  • reflectie

Daltononderwijs staat voor een brede vorming (zowel cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. Daltononderwijs is adaptief onderwijs dat leerlingen past en uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen. Het kritisch onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Daarmee gaat het daltononderwijs voortdurend met zijn tijd mee, zonder de doelmatigheid van onderwijs en de inbreng van een ondernemende leerling uit het oog te verliezen.

Het Daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele- en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Een leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Het daltononderwijs biedt daartoe een leef- en leeromgeving waar leerlingen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees met een kritische en democratische grondhouding. Het daltononderwijs wil een wezenlijke bijdrage leveren aan haar leerlingen om hen in staat te stellen te kunnen functioneren in een complexe samenleving door ondernemend en zelf-verantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven.